Wat is CISO ?

 


CISO vzw

CISO vzw werd in 1982 als tolkencentrum vzw opgericht binnen de stad Antwerpen. CISO vzw evolueerde in de loop der jaren tot een grote vzw die voor de stad bijdragen levert in het kader van het sociaal beleid, voornamelijk op het vlak van 'samenlevingsopbouw'.

De stad Antwerpen werkt met CISO vzw omwille van haar soepele, flexibele en transparante manier van werken, die toelaat om op een gecontroleerde wijze de stedelijke doelstellingen te realiseren.

De gemeenteraad van de stad Antwerpen besliste op 21 maart 2005 om CISO vzw te benoemen als regie vzw. Een regie vzw concretiseert de beleidsvisie van het college van burgemeester en schepenen en controleert of de doorgegeven middelen worden aangewend voor het bestemde doel.

Het overgrote deel van de ontvangsten van CISO vzw zijn bovenstedelijke middelen Ė Vlaams Stedenfonds, Vlaamse inburgeringsmiddelen, Federaal grootstedenbeleid, Veiligheids- en preventiecontract/global plan en Europese middelen Ė voor tijdelijke impulsprojecten. Eigen aan deze impulsprojecten is ondermeer een snelle opstart en aandacht voor concreet te behalen doelstellingen. Via CISO vzw kunnen, op een transparante manier en met een analytische boekhouding, de verschillende projecten afgerekend worden, zowel op hun doelstelling als op hun ingezette middelen.

Bij CISO vzw werken ongeveer 420 medewerkers.

 

Servicecenter

Het servicecenter van de CISO vzw wenst een efficiŽnte en effectieve ondersteuning te bieden aan diensten die het sociaal beleid van de stad Antwerpen uittekenen, met als geprefereerde gesprekspartner de bedrijfseenheid samen leven.

Het servicecenter biedt een personeelsmatige [personeelsbeleid en -administratie], een financiŽle [boekhoudkundig en financieel beleid] en een administratieve ondersteuning aan. Bijkomend kan het servicecenter ondersteuning bieden op de domeinen ICT, grafische vormgeving, fondsenwerving, juridische bijstand, bode en kleine klussen.

Het servicecenter omvat een 20-tal medewerkers.