Schade, verlies of diefstal van eigendom van de werkgever


 

Vraag


Wie betaalt schade, verlies of diefstal van werkmateriaal en eigendommen van de werkgever?

 

Voor wie


Voor de personeelsleden vzw CISO

 

Standpunt


Deze vraag wordt behandeld in het arbeidsreglement, artikel 18.

Iedere werknemer is verantwoordelijk voor de hem ter beschikking gestelde goederen, gereedschappen, kledij of materiaal en gedraagt zich in deze als een goed huisvader.

De werknemer is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of sleet, toe te schrijven aan het geregeld gebruik van het voorwerp, noch voor het toevallige verlies ervan.

De werknemer draagt de kosten van de schade of verlies die het gevolg is van bedrog of zware fout (voorbeeld: schade ten gevolge van dronkenschap op het werk). De werknemer staat eveneens in voor de kosten van schade of verlies volgend uit een veel voorkomende lichte fout (voorbeeld: gsm meegenomen op vakantie).

 

Praktisch


De benadeelde medewerker doet onmiddellijk aangifte van de schade bij het servicecenter, verzekeringen en de personeelsmedewerker/verantwoordelijke van de eigen dienst. De medewerker geeft hierbij een volledig verslag van de omstandigheden, bij voorkeur met opgave van getuigen.

De benadeelde medewerker doet, in overleg met Bavo Verhasselt, onmiddellijk aangifte bij de politie.

Bavo Verhasselt informeert naar de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij.

Op basis van de feiten, bepalen servicecenter en personeelsmedewerker of de schade door de werkgever of de werknemer dient te worden vergoed.

 

Vragen


Met vragen over schade en vergoedingen kan je terecht bij:

Bavo Verhasselt

(03 338 36 78

Verantwoordelijke logistieke diensten

 

Opmaak


Opmaak december 2003 op basis van gebruikelijke regeling, laatste aanpassing maart 2010